Varför får man en gastrostomi? - gastrostomi.se
Varför gastrostomi?

Varför får man en gastrostomi?

Fullgod näring är grundläggande för att kunna tillgodogöra sig medicinsk behandling och upprätthålla livskvalitet.

Så här skriver Socialstyrelsen:

"Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer; friska, sjuka, unga och gamla har rätt att erhålla en adekvat, till individen och dennes (sjukdoms-) tillstånd anpassad näringstillförsel"

Näringsproblem i vård och omsorg SoS 2000

Om en person inte får i sig tillräckligt med näring och blir undernärd kan konsekvensen bli:

 • Nedsatt immunförsvar
 • Försämrad sårläkning
 • Muskelförsvagning som kan leda till

  • respirationssvårigheter
  • hjärtbesvär
  • nedsatt mobilisering

 • Apati/depression
 • Nedsatt tolerans för behandling
 • Generell känsla av svaghet och sjukdom

När en person har svårigheter att svälja eller att få i sig tillräckligt med näring och vätska bör man överväga en gastrostomi.

Det finns många fördelar med att få näring i magen och tarmen via sond i näsan eller gastrostomi mot att få näring via dropp under lång tid. Det liknar för kroppen det normala ätandet, tarmen är den naturliga platsen för näringsupptag och det är mycket lättare att börja äta vanlig mat igen om tarmen varit i bruk. En gastrostomi har få medicinska komplikationer.

Man kan ha totalt behov av enteral nutrition eller periodvis eller bara som stöd vid vissa tillfällen. Det kan vara många olika orsaker till att en person har behov av en gastrostomi, t.ex:

 • Svårighet att svälja på grund av stroke, ALS, MS, Parkinson m.fl.
 • Tumörsjukdomar
 • Ökat näringsbehov, Malitrauma, Brännskador m.fl.
 • Förlorad matlust på grund av sjukdom/behandling
 • GERD, IBD m.fl.
 • Cystisk fibros, KOL
 • Medfödda hjärtfel, hjärtsvikt
 • Transplantation
 • Flerfunktionshinder
 • Neurologisk dysfunktion

Att leva med en gastrostomi

Hur är det att leva med en gastrostomi? Klicka nedan för att se en film om det (filmen är på engelska).

Broschyr om gastrostomi

Ladda ned broschyr

Ladda ned "Ett annat sätt att äta" - en broschyr med information till dig som kan behöva en gastrostomi.

Ladda ned (pdf)

Mic-Key

Mic-Key - den mest använda gastrostomiporten

Mic-Key kan minska risken för kräkningar och illamående vid måltider och gör att man kan leva ett normalt liv, trots sväljningssvårigheterna.

Läs mer om Mic-Key

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.