Gastrostomi - vid långvariga sväljsvårigheter (dysfagi)
Gastrostomi

Gastrostomi

Mage

En förutsättning för att man ska hålla sig frisk och ha en god livskvalitet är att kroppen får tillräckligt med näring. För den som har dysfagi är det svårt att få i sig mat och dryck via munnen och om besvären varar mer än ett par veckor kan det därför bli nödvändigt att göra en så kallad gastrostomi. Det innebär att födan ges via en kanal/stomi direkt till magsäcken istället för att passera genom munnen.

Fördelen med gastrostomi är att det är mer naturligt än att få dropp i blodet under lång tid, då näringen fortfarande tas upp av tarmen som vanligt. Den är också mer diskret än en sond via näsan till magen, som syns och kan irritera. Kanalen är liten, vilket gör det lättare att leva ett aktivt liv. En gastrostomi behöver inte betyda att du helt måste sluta äta via munnen – tvärtom är det bra om man kan fortsätta äta t.ex. sådant som man tycker extra mycket om. Fråga din läkare eller dietist vilken mat och dryck som du kan fortsätta att äta själv och hur mycket du behöver komplettera via gastrostomin.

Hur fungerar en gastrostomi?

Gastro betyder mage och stoma betyder gång eller kanal. Gastrostomi är alltså en kanal till magen och kan liknas vid den öppning som bildas när man tar hål i öronen. Öppningen är ungefär 0,5 cm i diameter och själva kanalen till magsäcken är mellan 1-5 cm lång. Ingreppet kan göras på olika sätt men oftast görs öppningen på vänster sida strax ovanför naveln. I öppningen sätts sedan en gastrostomiport som öppnas när man tillför näring, vätska eller medicin, och stängs när kanalen inte används. Gastrostomiporten kan tas ut och bort om den inte längre behövs och kanalen sluter sig då av sig själv.

Olika typer av gastrostomi

När gastrostomin sätts in är det vanligast att man får börja med en PEG-kateter i kanalen till magsäcken under de första månaderna. En PEG-kateter är ca 15-20 cm lång och hålls på plats av en silikonplatta eller luftkudde på insidan av bukväggen. PEG-katetern kan efter några månader bytas ut mot en gastrostomitub eller gastrostomiport, så kallad ”knapp på magen.” Den mest använda gastrostomiporten är Mic-Key, som är liten, hudnära och inte har några slangar som sticker ut.

Mic-Key hålls på plats av en vattenfylld ballong på insidan av magen och kan bytas i hemmet. Ett nytt alternativ till PEG-kateter är Mic Introducer Kit som används i direkt samband med gastrostomin. Med en sådan lösning kan en gastrostomitub eller en Mic-Key sättas in direkt, utan att man behöver någon PEG-kateter först.

Mer om gastrostomi

Att leva med en gastrostomi

Hur är det att leva med en gastrostomi? Klicka nedan för att se en film om det (filmen är på engelska).

Broschyr om gastrostomi

Ladda ned broschyr

Ladda ned "Ett annat sätt att äta" - en broschyr med information till dig som kan behöva en gastrostomi.

Ladda ned (pdf)

Mic-Key

Mic-Key - den mest använda gastrostomiporten

Mic-Key kan minska risken för kräkningar och illamående vid måltider och gör att man kan leva ett normalt liv, trots sväljningssvårigheterna.

Läs mer om Mic-Key

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.