Svårt att svälja tabletter när man har dysfagi
Svårt att svälja tabletter

Svårt att svälja tabletter

För att läkemedel ska fungera och hålla underliggande sjukdomar i schack är det viktigt att följa anvisningarna och ta rätt dos vid rätt tidpunkt. Men för den som har dysfagi kan det vara svårt att svälja tabletter och kapslar. Äldre personer med dysfagi är särskilt utsatta eftersom de ofta måste ta många olika mediciner.

Försök inte lösa problemet på egen hand genom att krossa eller tugga tabletter och kapslar som kanske helst bör tas hela för att ha god verkan och så få biverkningar som möjligt. Mediciner som inte sväljs ner ordentligt kan nämligen orsaka frätskador, vilket kan leda till ärrbildning och kroniska sväljningssvårigheter. Det gäller bland annat läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra. Kontakta istället din läkare om du har svårt att svälja tabletter eller kapslar hela – det finns andra sätt att ta medicin på.

Alternativ för dig som har svårt att svälja tabletter

Många mediciner går att få i flytande form och för personer med dysfagi är det i regel det bästa alternativet. Ibland går det bra att krossa eller dela tabletter, eller ta dem som en brustablett. Vissa läkemedel kan även ges som munsönderfallande tabletter, hudsalva, plåster, stolpiller eller nässpray. Information om vilka tabletter eller kapslar som bör eller måste sväljas hela finns på ditt lokala apotek. Ibland kan det vara lättare att ta tabletter och kapslar i samband med mat, men tänk på att vissa mediciner ska tas på fastande mage. Det brukar också underlätta att stå eller sitta upp när man tar medicinen.

Ta mediciner med gastrostomi

Om du har gjort en gastrostomi och får näring genom en sond direkt till magen, kan du ta medicin via din gastrostomiport. Med Mic-Key, den mest använda gastrostomiporten, är det bäst att ta läkemedel i flytande form. Om det inte är ett alternativ kan du eventuellt krossa tabletterna noga med en mortel och blanda dem i vatten. En del kapslar kan också tömmas och lösas upp i vatten. Undvik att ge läkemedel i tablettform i Mic-Key, eftersom det kan blockera slangen, och blanda inte ner läkemedel i maten utan att fråga läkare. Mediciner får inte heller blandas med näringslösningen som ges i gastrostomiporten. Avbryt matningen medan medicinen tas och skölj rent slangen innan näringsintaget fortsätter. Om du känner dig osäker kan du alltid fråga din läkare eller distriktssköterska innan du ger medicin via Mic-Key.

Gastrostomi

Gastrostomi

För den som har dysfagi är det svårt att få i sig mat och dryck via munnen och om besvären varar mer än ett par veckor kan det därför bli nödvändigt att göra en så kallad gastrostomi.

Lär dig om gastrostomi

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.