PEG-kateter - Vad är det och hur används den?
Vad är PEG?

Vad är PEG?

För den som har svår och långvarig dysfagi kan livskvaliteten förbättras betydligt med en gastrostomi – en kanal som gör det möjligt att ge mat och medicin direkt till magsäcken.

En vanlig form av gastrostomi är PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi), vilket innebär att kanalen anläggs genom huden med hjälp av ett endoskop/rörformat instrument. Ingreppet görs under lokalbedövning och tar inte mer än 10-15 minuter.

Först brukar man få en så kallad PEG-kateter, eller PEG-slang/kateter, som går från magsäcken till bukväggen. En PEG-kateter som fungerar väl kan sitta i under flera års tid men brukar bytas ut mot en mindre gastrostomiport när kanalen har etablerats, oftast efter 2-3 månader. Om sväljningsförmågan förbättras och gastrostomin inte längre behövs kan PEG-slangen tas ut och kanalen läks då av sig själv.

Så används en PEG-kateter

PEG-katetern är ca 15-20 cm lång och hålls på plats i magsäcken med hjälp av en silikonplatta eller luftkudde. Näringen kan ges antingen som engångsdoser med hjälp av en spruta eller kontinuerligt med hjälp av en droppslang. Om du kan äta vissa saker själv är det bra att fortsätta med det, samtidigt som du kompletterar med sondnäring via PEG-slangen. Din läkare kan tillsammans med en dietist avgöra hur mycket näring du behöver tillföra varje dag för att hålla dig frisk. Mängden beror bland annat på hur mycket du väger, hur lång du är och hur mycket du rör dig.

I regel är doserna till en början små och ökas sedan gradvis för att magen ska hinna vänja sig. En dietist kan även hjälpa till att skriva ut recept på sondnäring och sjukvårdspersonalen på mottagningen kan visa hur PEG-katetern ska användas och skötas om.

Alternativ till PEG-kateter

PEG-kateter är ett bra alternativ till dropp direkt i blodet, eftersom maten fortfarande går genom mag- tarmkanalen som vanligt och näringsupptaget då blir mer naturligt. En PEG-slang minskar också risken för att svälja fel och sätta i halsen. Nackdelen är att den är ganska lång och lätt kan trassla in sig i saker. Dessutom kan den inte bytas hemma, utan detta måste göras på specialistklinik. Därför är det många som efter ett tag väljer att byta ut PEG-katetern mot en gastrostomiport, eller det som ibland kallas för ”knapp på magen”.

En gastrostomiport är kortare än en PEG-slang och hålls på plats av en vattenfylld ballong på insidan av magsäcken. Till skillnad från PEG-slangen kan en gastrostomiport bytas ut hemma. Den mest använda gastrostomiporten är Mic-Key, en hudnära knapp som är liten och diskret. En Mic-Key passar bra för den som har en aktiv livsstil – det går till exempel bra att fortsätta idrotta och simma i havet som vanligt. Ett annat alternativ till PEG-kateter är Mic Introducer Kit, då en Mic-Key eller gastrostomikateter sätts in direkt i samband med gastrostomi-ingreppet.

Läs mer:

Mic-Key

Mic-Key - den mest använda gastrostomiporten

Mic-Key kan minska risken för kräkningar och illamående vid måltider och gör att man kan leva ett normalt liv, trots sväljningssvårigheterna.

Läs mer om Mic-Key

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.