Mic GJ
Mic GJ

Mic-GJ gastrisk jejunal tub

Artikelnummer: 8650-FR-CM

Mic-GJ är en jejunal tub som kan anläggas med endoskopisk, radiologisk och kirurgisk teknik.

Mic-GJ har två kanaler, en till ventrikeln för tömning/luftning och en distalt till jejunum för näringtillförsel. Den distala bör anläggas så den kommer att ligga i anslutning till Treitz ligament.

Mic-GJ finns i grovlekarna 16 Fr, 18 Fr och 22 Fr och i jejunala längderna 15, 22, 30 och 45 cm.


Skötselanvisning

Användning

 • En gång per dag samt före måltid kontrollera att magen känns mjuk och att centimetergraderingen på MIC-GJ är den samma som vid insättningen eller efter reglering
 • Före och efter tillförsel av mat/läkemedel, spola alltid igenom MIC-GJ med 20-50 ml vatten, gärna mer
 • Vid tillförsel av näring/läkemedel koppla en spruta eller ett aggregat direkt i kopplingsstycket för tillförsel av näring/läkemedel till jejunum (märkt "JEJUNAL") OBS Ej ballongkanalen (BAL)
 • Läkemedel ges alltid i flytande form, tabletter löses i vatten
 • För att förhindra illamående/kräkning är det rekommenderat att halvsitta/sitta, fortsätt gärna med detta en stund efter måltid
 • Följ ordination av läkare/dietist vad gäller matmängd och hastighet
 • Se till att enterala näringen är rumstempererad
 • Vid obehag/smärta i samband med måltid kontakta sjuksköterska eller läkare
 • Om MIC-GJ inte används, spola alltid igenom denna med 20-50 ml dagligen
 • Vid tömning av ventrikeln/magsäcken öppnas den port som är märkt med "GASTRIC"

Skötsel

 • Tvätta och torka runt stomin som en del av den dagliga hygienen
 • Undvik om möjligt att ha kompress runt stomat
 • Använd inte slang/kateterklämmor då dessa skadar din MIC-GJ
 • Kontrollera och byt vatten i ballongen varje eller varannan vecka (använd inte NaCl)
 • Om MIC-GJ åker ur gastrostomikanalen, kontakta läkare/sjuksköterska omgående
 • Vid eventuellt stopp i slangen kan man prova att spola med vischyvatten - om detta inte hjälper kontakta sjuksköterska.

Mic TJ framifrån
Frontalbild på Mic GJ (klicka på bilden för att se en större version)
Profilbild på Mic TJ

Profilbild på Mic GJ

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.