Vid eventuella problem
Vid eventuella problem

Vid eventuella problem

Vår förhoppning är att du snabbt kommer lära dig hur man sköter och handhar Mic-Key, men om du får problem ta då i första hand kontakt med din doktor eller sjuksköterska. Här nedan följer några tips som kan hjälpa dig vidare! Vi på Meda (A Viatris Company) svarar också på dina frågor på md@viatris.com eller dagtid på telefon 08-630 19 30.

Behöver du göra en reklamation av en Mic-Key ber vi dig fylla i en reklamationsblankett som du skickar in till oss tillsammans med Mic-Key i en påse som du kan beställa från oss.

Hudproblem och Granulationsvävnad

Om blödning förekommer eller om det ser ut som om blod är blandat med maginnehåll, kontakta specialist.

Rodnad vätskande hud eller ömhet runt stomin kan bli resultat av ett läckage. Tvätta och torka torrt området runt stomin dagligen. Ibland kan det vara bra med lite fuktavstötande salva runt stomat. Om besvären kvarstår kontakta sjuksköterska.

Granulationsvävnad (svallkött) är resultatet av att kroppen försöker att reparera operationssåret/stomat. Vävnaden kan öka och bör behandlas, kontakta din sjuksköterska.

Om ballongen läcker eller går sönder

Ha alltid en ersättning för Mic-Key hemma.

Vid läckage kan man om man fyllt ballongen (BAL) med 5 ml, prova med att fylla med ytterligare 1-5 ml. OBS! Fyll aldrig ballongen med mer än 10 ml.

Silikonballonger håller olika länge hos olika individer, beroende av ett flertal faktorer. Dessa kan vara läkemedelsbehandling, vattenmängden som använts för att fylla ballongen, magsyra och underhåll. Prova gärna med att ta ut och rengöra Mic-Key. Eventuellt kan en god rutin vara (används i andra Nordiska länder) att varannan vecka ta ut Mic-Key ur stomin, tvätta den i ljummet tvålvatten, skölj och torka väl. Det kan då vara praktiskt att använda två Mic-Key om varannat, det gör skötseln och bytet snabbare och enklare. 

Svårt att få ut vattnet ur ballongen

Om man inte får ut vattnet ur ballongen med en spruta, se till att ballongventilen är ren. Av och till kan denna fördjupning täppas till av exempelvis matrester. Tvätta insidan av fördjupningen, sätt sprutan i ventilen, tryck och vrid ett kvarts varv, prova att dra tillbaka kolven igen.

Om det fortfarande är svårt att få vattnet ur ballongen, fyll på med ca 1 ml vatten i ballongen innan du åter provar att dra ut allt vattnet. Detta kan eliminera det vakuum som kan bildas i ballongen. Om du har några frågor, kontakta oss gärna.

Reklamation

Om ni får problem med Mic-Key eller någon av våra andra produkter så ska ni sjävklart reklamera detta.

Fyll i vår reklamationsblankett och bifoga den tillsammans med produkten när ni skickar reklamationen till oss.

Ta alltid kontakt med oss innan ni skickar in en reklamation.

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.