Mic-Bolus
Mic-Bolus

Gastrostomikateter Mic-Bolus

Artikelnummer: 8110-FR

Mic-Bolus är en gastrostomikateter tillverkad i silikon med en ballongkuff.

Mic-Bolus gastrostomikateter har en helt innersluten tipp i kuffballongen när den är uppkuffad (14-24Fr).

Den finns i två kuffballongstorlekar och många grovlekar från 12 Fr till 24 Fr.

Mic-Bolus har en hudvänlig yttre platta som ligger an mot huden på utsidan av magen.

Mic-Bolus har tydliga markeringar: den har en markerad kuffport (BAL) och en markerad matport (FEED).

Gastrostomi 8110 mic bolus


Användning

 • Före måltid, kontrollera att magen känns mjuk och att cm-graderingen på gastrostomituben är den samma som vid insättandet eller efter reglering.
 • Före och efter tillförsel av mat/läkemedel spola alltid igenom gastrostomituben med 10-20 ml vatten.
 • Läkemedel ges alltid i flytande form
 • För att förhindra illamående/kräkning är det rekommenderat att halvsitta/sitta (minst 30º), fortsätt gärna med detta en stund efter måltid.
 • Följ ordination av läkare/dietist vad gäller matmängd och hastighet.
 • Se till att den enterala näringen är ljummen/rumstempererad
 • Vid obehag/smärta i samband med måltid kontakta sjuksköterska eller läkare.
 • Om gastrostomituben inte används spola alltid igenom denna med 10-20 ml vatten dagligen.

Skötsel

 • Tvätta och torka torrt runt stomin som en del av den dagliga hygienen och rotera gastrostomituben i stomat.
 • Undvik om möjligt att ha kompress runt stomat.
 • Använd inte slang/kateterklämmor då dessa skadar din gastrostomitub.
 • Kontrollera och byt vatten i ballongen varje eller varannan vecka.
 • Gastrostomituben kan bytas till en Mic-Key när gastrostomin är läkt, detta görs vanligen inte i hemmiljö första gången.
 • Gastrostomituben kan bytas i hemmiljö av den/de som fått instruktion om hur bytet går till.
 • Byte gastrostomitub: Ta en ny, fyll kuffen med 3-5 alt 7-10 ml vatten och kontrollera denna, töm kuffen igen. Töm kuffen/ballongen på den gamla gastrostomituben och dra ut den ur gastrostomikanalen. Doppa den nya tuben i lite vatten eller glidmedel, för in den, kuffa ballongen med 3-5 alt 7-10 ml vatten. Dra tillbaka och för ned stopplattan. Gastrostomituben bör bytas efter ca 2-3 månader.
 • Om gastrostomituben åker ur gastrostomikanalen, ta en ny och sätt i så snart som möjligt (det är mycket viktigt att hålla stomat öppet) eller för en kort tid tvätta av och sätt tillbaka den gamla, fäst med tejp eller liknande.
Mic-Bolus framifrån

Frontalbild på Mic-Bolus (klicka på bilden för att se en större version)
Profilbild på Mic-Bolus

Profilbild på Mic-Bolus

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.