Insättning och byte
Insättning och byte

Insättning och byte av Mic-Key

Det rekommenderas att alltid ha en extra Mic-Key hemma i reserv.

Att byta en Mic-Key:

  1. Ta ut den nya Mic-Key ur förpackningen. Fyll ballongen med 4-5 ml sterilt vatten.
  2. Ta bort sprutan och se noga på ballongen, snurra runt ballongen mellan fingrarna. Den skall vara symmertrisk. Kontrollera läckage. Töm ballongen.
  3. För att få bort den gamla Mic-Key, sätt fast sprutan på ballongventilen (märkt BAL) på Mic-Key som är i magen. Drag tillbaka kolven tills allt vattnet är ute ur ballongen.
  4. Dra varsamt ut Mic-Key ur magen. Det kan underlätta om man använder lite vattenlöslig smörjmedel vid utdragningen.
  5. Doppa den nya Mic-Key i vatten, ev kan spetsen smörjas med vattenlösligt smörjmedel. Använd aldrig olja eller fett.
  6. Styr försiktigt med ett jämnt tryck den nya Mic-Key in i stomat. För in den tills Mic-Key ligger platt mot huden.
  7. Håll Mic-Key på plats och fyll ballongen (BAL) med (ca 3-5 ml) sterilt vatten. Använd inte luft eller koksaltlösning. Det ska inte göra ont när ballongen fylls. Tag i så fall kontakt med läkare/sjuksköterska.
  8. Torka bort vätska eller smörjmedel från Mic-Key och stomat.

FYLL ALDRIG BALLONGEN MED MER ÄN 10 ML VATTEN.

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.