Till- och frånkoppling av slang
Till- och frånkoppling av slang

Till- och frånkoppling av kopplingsslang

Vid tillkoppling av en kopplingsslang, sätt den svarta linjen på kopplingsslangen i nivå med den på Mic-Key. Tryck in kopplingsslangen och vrid en kvart till trekvarts varv medurs (i pilens riktning) tills du märker ett lätt motstånd. Vridning ett helt varv skadar låsningsfunktionen av kopplingsslangar i Mic-Key.

För att avlägsna kopplingsslangen, vrid moturs till den svarta linjen på kopplingsslangen är i nivå med den på Mic-Key. Ta ur kopplingsslangen.

Vi rekommenderar att man alltid använder Mic-Key kopplingsslangar till Mic-Key då dessa är speciellt anpassade för Mic-Keys backventil.

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.