Mic-Key GJ
Mic-Key GJ

Mic-Key GJ (tidigare Mic-Key TJ)

Mic-Key TJ

Artikelnummer: 8270-FR-CM-CM (tidigare för Mic-Key TJ: 0270-FR-CM-CM)

Mic-Key GJ ser ut som en Mic-Key med låg profil men med Mic-Key GJ möjliggörs nutrition i Jejunum och man har också möjlighet till tömning/luftning av ventrikeln. Mic-Key GJ har två kanaler, en till ventrikeln och en till jejunum. Den distala längden bör anläggas så att den kommer 10-15 cm förbi Treitz ligament.

Mic-Key GJ har backventiler och låsmekanism för kopplingsslangen.

Mic-Key GJ används för långtidsbruk hos aktiva barn/vuxna men är också enklare och säkrare när patienten är sängbunden.

MIC-Key GJ finns grovlekarna 14, 16, 18 och 22 Fr, i stomalängder (skaftlängder) från 1,0 till 3,5 och beställningsbart är stomalängder 4,0-7,0 cm.

För mer information om våra specialprodukter, se produktblad från Avanos Medical.


Skötselanvisning

Användning

 • En gång per dag samt före måltid, kontollera att magen känns mjuk.
 • Före och efter tillförsel av mat/läkemedel, spola alltid igenom kopplingsslangen och Mic-Key GJ med 20-50 ml vatten, gärna mer.
 • Fyll gärna kopplingsslangen innan tillkoppling till Mic-Key GJ
 • Vid tillförsel av näring/läkemedel/vatten, koppla kopplingsslang i kopplingsfattningen för tillförsel av näring/läkemedel till jejunum (märkt "JEJUNAL"). OBS Ej ballongkanalen (BAL) eller "GASTRIC"
 • Till- och frånkoppling av kopplingsslang: 
 • Svart streck på kopplingsslangen mot svart streck på Mic-Key GJ. Tryck in, vrid ett kvarts- till trekvartsvarv. Vid frånkoppling vrid tillbaka samma väg och dra ut när svart streck är mot svart streck.
 • Läkemedel ges alltid i flytande form
 • För att förhindra illamående/kräkning är det rekommenderat att halvsitta/sitta, fortsätt gärna med detta en stund efter måltid
 • Följ ordination av läkare/dietist vad gäller matmängd, hastighet, m.m.
 • Vid obehag och/eller smärta i samband med måltid, kontakta sjuksköterska eller läkare
 • Om Mic-Key GJ inte används, spola alltid igenom den Jejunala delen med 20-50 ml vatten dagligen
 • Vid tömning av ventrikeln/magsäcken koppla en kopplingsslang till den port som är märkt "GASTRIC". Om möjligt, spola igenom med 5-10 ml vatten efter tömning

Skötsel

 • Tvätta och torka torrt runt stomin som en del av den dagliga hygienen
 • Undvik om möjligt att ha kompress runt stomat
 • Kontrollera och byt vatten (vanligt kranvatten eller sterilt vatten) i ballongen varannan vecka. Använd inte NaCl.
 • Om Mic-Key GJ åker ur gastrostomikanalen, kontakta läkare/sjuksköterska omgående.
 • Vid eventuellt stopp i slangen kan man prova att spola med vischyvatten - om detta inte hjälper, kontakta sjuksköterska
 • I hemmiljö, med noggrann rengöring, kan kopplingsslangen om den ser ren och hel ut användas något längre (1-2 veckor max) med individuell anpassning.

Mic-Key GJ framifrån
Frontalbild på Mic-Key GJ (klicka på bilden för att se en större version)
Profilbild på Mic-Key GJ

Profilbild på Mic-Key GJ

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.