Mic-Peg
Mic-Peg

Mic-Peg

Mic-Peg är en gastrostomislang tillverkad i silikon med en inre stopplatta och en hudvänlig yttre platta som ligger an mot huden på utsidan av magen. Mic-Peg är Traction Removable vilket betyder att man på en specialistklinik kan dra ut den via huden om det görs 2-4 månader efter anläggande. Därefter rekommenderar vi att man använder endoskop vid avlägsnande.

Mic-Peg finns i tre grovlekar 14 Fr, 20 Fr och 24 Fr, man kan också få Mic-Peg i två olika sett, ett komplett med slynga och ett utan slynga. I Mic-Peg set kommer det med en avstängningsklämma som ska finnas på slangen efter anläggande samt 2 olika adaptrar. Dessa adaptrar kan bytas och beställas separat.

ENFIT: ny kopplingsstandard för Mic-Peg

Mic-Peg har den nya stantarden ENFit. ENFit är till för att öka patientsäkerheten. Detta gäller både Mic-Peg-set och Mic-Peg-adapter. För mer information, kontakta Meda (A Viatris Company) på telefon 08-630 19 00 eller e-post md@viatris.com.

Mic-Peg-set med slynga

Grovlek Artikelnummer ENFit
14 Fr 9640-14
20 Fr 9640-20
24 Fr 9640-24

Mic-Peg-adapter

Grovlek Artikelnummer ENFit
14 Fr 8135-14
20 Fr 8135-20
24 Fr 8135-24

Information om Mic-Peg i pdf-format:

Användning

 • Före måltid, kontrollera att magen känns mjuk och att cm-graderingen på Mic-Peg är den samma som vid insättandet eller efter reglering.
 • Före och efter tillförsel av mat/läkemedel spola alltid igenom Mic-Peg med 10-20 ml vatten.
 • Koppla en spruta eller ett aggregat direkt i kopplingsstycket för tillförsel av mat/läkemedel.
 • Läkemedel ges alltid i flytande form. Tabletter löses i vatten.
 • För att förhindra illamående/kräkning är det rekommenderat att halvsitta/sitta (30º), fortsätt gärna med detta en stund efter måltid.
 • Följ ordination av läkare/dietist vad gäller matmängd och hastighet.
 • Se till att den enterala näringen är ljummen/rumstempererad.
 • Vid obehag/smärta i samband med måltid, kontakta sjuksköterska/läkare.
 • Om Mic-Peg inte används, spola alltid igenom denna med 10-20 ml vatten dagligen.

Skötsel

 • Tvätta och torka torrt runt stomin som en del av den dagliga hygienen och rotera Mic-Peg i stomat (ej de första dagarna efter inläggning).
 • Använd bipackad slang/kateterklämma, inga andra klämmor bör användas.
 • När stomat är etablerat efter 6-8 veckor kan Mic-Peg avlägsnas genom att man drar den ut ur stomat. Den kan då ersättas av en Mic-Key eller Mic-Bolus, detta görs på specialistklinik på sjukhuset.
 • Mic-Peg bör inte bytas i hemmiljö.
 • Om Mic-Peg åker ut kontakta snarast din sjuksköterska/läkare. Sätt under tiden in en Mic-Bolus, Mic-Key eller liknande (det är mycket viktigt att hålla stomat öppet).

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.