Nasogastriska sonder
Nasogastriska sonder

Nasogastriska sonder

Nasogastriska sonder

Nasogastriska sonder

Nasogastriska sonder för långtidsbruk i polyuretan ENFit med eller utan ledare

20-1155 CORFLO*-ULTRA LT 5FR/15 NWT W/O STYLET S (10 st per förpackning)
40-9226 CORFLO*-ULTRALT 6FR/22 NWT STYLT (10)
40-9368 CORFLO*-ULTRA LT 8FR/36 NWT STYLT (10)
40-9431 CORFLO*-ULTRA LT 10FR/43 NWTSTYLT (10)
40-9551 CORFLO*-ULTRA LT 10FR/55 NWT STYLT (10)
30-1438 CORFLO*-ULTRA JEJUNAL TUBE 8FR/43 OTW NW (2)
40-7431 CORFLO*-ULTRA NG 10FR/43 WTSTYLT (10)
40-7432 CORFLO*-ULTRA 12FR/43 3G STYLT CL (10)
40-7438 CORFLO*-ULTRA NG 8FR/43 WT STYLT CL (10)
40-9366 CORFLO-ULTRA LT 6F36 NWT STYLT (10)
40-9551 CORFLO*-ULTRA LT 10FR/55 NWT STYLT CL (10)
40-9558 CORFLO*-ULTRA LT 8FR/55 NWTSTYLT CL (10)
42-7368 CORFLO*-ULTRA JEJUNAL TUBE 8FR/36IN 3GRM (10)
42-9438 CORFLO*-ULTRA LT 8FR/43IN NWT W/STYLT (10)

Produktblad, Nasogastriska sonder för långtidsbruk i polyuretan ENFit med eller utan ledare ->

Nasogastriskasonder i polyuretan ENFit utan ledare Liggtid max 28 dagar

NST4-40 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 4FR X 40 CM PURPLE PU - ENFit™ (50 st per förpackning)
NST4-50 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 4FR X 50 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST4-80 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 4FR X 80 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST5-40 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 5FR X 40 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST5-50 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 5FR X 50 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST5-80 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 5FR X 80 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST6-120 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 6FR X 120 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST6-100 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 6FR X 100 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST6-40 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 6FR X 40 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST6-50 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 6FR X 50 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST6-80 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 6FR X 80 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST8-120 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 8FR X 120 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST8-40 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 8FR X 40 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST8-50 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 8FR X 50 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST8-60 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 8FR X 60 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST8-80 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 8FR X 80 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST10-120 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 10FR X 120 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST10-40 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 10FR X 40 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST10-50 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 10FR X 50 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST10-80 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 10FR X 80 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST12-80 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 12FR X 80 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST14-80 ENTRAL™ FEEDING TUBE INFANT 14FR X 80 CM PURPLE PU - ENFit™ (50)
NST4-50W ENTRAL™ PAEDIATRIC WEIGHTED FR04-50CM - ENFit™ (10)
503TL06 ENTRAL™ PAEDIATRIC WEIGHTED FR06-120CM - ENFit™ (10)
NST6-50W ENTRAL™ PAEDIATRIC WEIGHTED FR06-50CM - ENFit™ (10)
NST6-80W ENTRAL™ PAEDIATRIC WEIGHTED FR06-80CM - ENFit™ (10)
503TL08 ENTRAL™ PAEDIATRIC WEIGHTED FR08-120CM - ENFit™ (10)
NST8-50W ENTRAL™ PAEDIATRIC WEIGHTED FR08-50CM - ENFit™ (10)
NST8-80W ENTRAL™ PAEDIATRIC WEIGHTED FR08-80CM - ENFit™ (10)

Produktblad, Nasogastriska sonder i polyuretan ENFit utan ledare ->

Nasogastriskasonder i polyuretan ENFit med ledare Liggtid max 28 dagar

SFT6-55 ENTRAL™  FR6 - 55CM PURPLE FINE BORE MALE GUIDEWIRE - ENFit™ (25 st per förpackning)
SFT6-75 ENTRAL™  FR6 - 75CM PURPLE FINE BORE MALE GUIDEWIRE - ENFit™ (25)
SFT6-85 ENTRAL™  FR6 - 85CM PURPLE FINE BORE MALE GUIDEWIRE - ENFit™ (25)
SFT8-120 ENTRAL™  FR8 - 120CM PURPLE FINE BORE MALE GUIDEWIRE - ENFit™ (25)
SFT8-55 ENTRAL™  FR8 - 55CM PURPLE FINE BORE MALE GUIDEWIRE - ENFit™ (25)
SFT8-75 ENTRAL™  FR8 - 75CM PURPLE FINE BORE MALE GUIDEWIRE - ENFit™ (25)
SFT8-85 ENTRAL™  FR8 - 85CM PURPLE FINE BORE MALE GUIDEWIRE - ENFit™ (25)
SFT10-120 ENTRAL™  FR10 - 120CM PURPLE FINE BORE MALE GUIDEWIRE - ENFit™ (25)
SFT10-85 ENTRAL™  FR10 - 85CM PURPLE FINE BORE MALE GUIDEWIRE - ENFit™ (25)

Produktblad, Nasogastriska sonder i polyuretan ENFit med ledare ->

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.