Rutiner
Rutiner

Rutiner

Detta gör du vid varje måltid:

Skölj kopplingsslangarna och Mic-Key med 10-20 ml vatten före och efter varje matning.  

Detta gör du en gång per dag:

Tvätta huden runt stomin en gång om dagen som en del av den dagliga morgon- eller kvällstoaletten. Torka därefter huden runt stomin torr. Rotera Mic-Key ett varv i stomat i samband med den dagliga morgon- eller kvällstoaletten.

Om Mic-Key inte används för tillfälllet, spola igenom Mic-Key med 10-20 ml vatten dagligen.

Detta gör du en gång i veckan:  

Kontrollera och byt vattenmängden i ballongen, exempelvis varje måndag.

Detta gör du ca varannan månad:

Betrakta och behandla Mic-Key som ett ätredskap. Ta därför en ny Mic-Key ca varannan månad, då kommer den att vara missfärgad och återflödesventilen vara försvagad.

OBS! Vid smärta/obehag vid en matsituation, avbryt mattillförseln och kontakta läkare/sjuksköterska. Kontakta oss om du vill ha vår "Vägledning för korrekt användning och vård".

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.