Mic G
Mic G

Mic G Gastrostomitub

Gastrostomitub Kimberly-Clark

Artikelnummer: 8100-FR

 • Finns i många storlekar 14 - 24 FR
 • Helt innersluten distal tipp
 • Tydligt markerad kuffport (BAL)
 • Tydligt markerad matport (FEED)

Skötselanvisning Mic G gastrostomitub

Användning

 • Före måltid, kontrollera att magen känns mjuk och att cm-graderingen på gastrostomituben är den samma som vid insättandet eller efter reglering.
 • Före och efter tillförsel av mat/läkemedel spola alltid igenom gastrostomituben med 10-20 ml vatten.
 • Läkemedel ges alltid i flytande form, tabletter löses i vatten
 • För att förhindra illamående/kräkning är det rekommenderat att halvsitta/sitta (minst 30º), fortsätt gärna med detta en stund efter måltid.
 • Följ ordination av läkare/dietist vad gäller matmängd och hastighet.
 • Se till att den enterala näringen är ljummen/rumstempererad
 • Vid obehag/smärta i samband med måltid kontakta sjuksköterska eller läkare.
 • Om gastrostomituben inte används spola alltid igenom denna med 10-20 ml vatten dagligen.

Skötsel

 • Tvätta och torka torrt runt stomin som en del av den dagliga hygienen och rotera gastrostomituben i stomat.
 • Undvik om möjligt att ha kompress runt stomat.
 • Använd inte slang/kateterklämmor då dessa skadar din gastrostomitub.
 • Kontrollera och byt vatten i ballongen varje eller varannan vecka.
 • Gastrostomituben kan bytas till en MIC-Key när gastrostomin är läkt, detta görs vanligen inte i hemmiljö första gången.
 • Gastrostomituben kan bytas i hemmiljö av vem som helst som fått instruktion om hur bytet går till.
 • Byte gastrostomitub: Ta en ny, fyll kuffen med 3-5 alt 7-10 ml vatten och kontrollera denna, töm kuffen igen. Töm kuffen/ballongen på den gamla gastrostomituben och dra ut den ur gastrostomikanalen. Doppa den nya tuben i lite vatten eller glidmedel, för in den, kuffa ballongen med 3-5 alt 7-10 ml vatten. Dra tillbaka och för ned stopplattan. Gastrostomituben bör bytas efter ca 2-3 månader.
 • Om gastrostomituben åker ur gastrostomikanalen, ta en ny och sätt i så snart som möjligt (det är mycket viktigt att hålla stomat öppet) eller för en kort tid tvätta av och sätt tillbaka den gamla, fäst med tejp eller liknande.

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.