Frågor & svar
Frågor & svar

Frågor och svar om Mic-Key

 • Passar Mic-Key kopplingsslangarna till de matningsaggregat och pumpar som finns på den svenska marknaden?

  Ja, kopplingsslangarna passar bra till alla typer av matningsaggregat som finns på den svenska marknaden.

 • Vad menas med skaftlängd?

  Skaftlängd är längden mellan huvudet (det som syns på magen) och kuffen (ballongen). Denna längd är den som stomat (kanalen) har - längden in till magsäcken.

 • Vem får/kan byta en Mic-Key?

  Alla som fått instruktion/information om hur man gör kan göra ett byte.

 • Hur många storlekar av Mic-Key finns?

  Det finns 80 storlekar i lager.

 • Är Mic-Key helt latexfri?

  Allt material tillhörande Mic-Key är latexfritt.

 • Vad behöver jag ta med på semestern?

  Ta alltid med ett extra Mic-Key-set och de kopplingsslangar du brukar använda, sedan är antalet beroende på semesterns längd och mål. I värme blir det lättare bakteriespridning så tänk på att mat och kopplingsslangar förvaras enligt föreskrifterna. Det är då också extra viktigt att byta kopplingsslangar, aggregat och mat enligt föreskrifterna ta därför med dig den mängd du kan komma att behöva.

 • Vad gör jag när Mic-Key går sönder?

  Ta en ny Mic-Key och sätt in enligt instruktionen (se den animerade filmen om byte av Mic-Key) beställ hem en ny Mic-Key att ha i reserv. Om det inte finns en ny Mic-Key ta en Mic-Bolus eller liknande, beställ en ny Mic-Key omgående. Om detta inte finns heller, tvätta av den gamla Mic-Key och sätt tillbaka den och tejpa fast den, beställ en ny Mic-Key omgående.

 • Måste man göra något speciellt med Mic-Key om man inte använder den varje dag?

  Ja, håll rent och torrt som vanligt samt spola igenom med vatten varje dag.

 • Behöver man lägeskontrollera en Mic-Key?

  Sitter Mic-Key-knappen som den ska, dvs. har inte glidit ut så behövs ingen lägeskontroll.

 • Ska jag använda kompress under Mic-Key?

  Vi rekommenderar inte detta, men om du ändå vill ha en kompress under så bör den bytas flera gånger varje dag.

 • Vad betyder BAL som står på Mic-Key?

  BAL står för ballong. Det är här som du fyller i 3-5 ml sterilt vatten med den lilla sprutan som medföljer setet.

 • Varför behöver man "lufta" magen?

  Detta görs bara vid behov om man känner att det är för mycket luft/gaser i magen (man slipper då rapa mycket). Luftning görs då man kopplar en kopplingsslang till Mic-Key och öppnar. Se gärna filmen Ett sätt att äta.

 • Kan luft komma in/ut mellan knappen och kanalen in i magsäcken?

  Nej, inte om man har rätt storlek på sin Mic-Key.

 • Kan Mic-Key-knappen orsaka reflux?

  Nej, Mic-Key knappen kan i sig själv inte orsaka reflux. Vid denna typ av besvär kontakta din läkare.

 • Gör det ont att ha en Mic-Key?

  Det ska inte göra ont att ha en Mic-Key, däremot känns den. Gör det ont eller om man tror att den gör ont bör man låta en sjuksköterska eller doktor titta och känna på magen.

 • Vilka problem kan man få om Mic-Key är för lång?

  Det kan uppstå läckage vid sidan om Mic-Key. Är man osäker på om längden är den rätta, kan det vara bra att visa detta för en sjuksköterska eller doktor som med en mätsticka kan mäta ut hur lång gastrostomi-kanalen är, se den animerade filmen.

 • Hur lång ska en Mic-Key vara?

  Längden på en Mic-Key varierar mycket beroende på hur långt stomat/kanalen är in till magen. Avståndet mellan huden och Mic-Key bör vara 3-5 mm, det ska gå lätt att vrida runt Mic-Key.

 • Passar Mic-Key kopplingsslangarna till de matningsaggregat och pumpar som finns på den svenska marknaden?

  Ja, kopplingsslangarna passar bra till alla typer av matningsaggregat som finns på den svenska marknaden.

 • Kan man köpa enbart Mic-Key utan hela setet?

  Ja, det går bra från och med hösten 2008.

 • Hur ser man vilken storlek det är på Mic-Key om patienten inte har några papper på det?

  Storleken på Mic-Key står på utsidan på den vita plattan där man sätter in kopplingsslangen.

 • Vad har man mätstickan till?

  Med denna mäter man ut hur lång gastrostomikanalen är, vilken längd man behöver på sin Mic-Key, se den animerade filmen.

 • Vem får byta Mic-Key/Mic-B? Krävs delegering?

  Nej, enligt den information vi fått finns det inget som säger att den som ska handskas med stomiprodukter måste tillhöra en särskild yrkesgrupp. Den person som ska handskas med stomiprodukter bör ha god kännedom om hur man handskas med produkten, hur bytet ska göras och att det är viktigt med god hygien.

 • Måste man byta vattnet i kuffen varje vecka eller kan man spruta tillbaka det gamla?

  Ja, vi rekommenderar att man tar nytt vatten för att minska risken för bakterietillväxt.

 • Varför får man inte använda olja/fett vid byte av Mic-Key?

  Det kan skada kuffen.

 • Hur ofta måste man byta kopplingsslangarna?

  Vår rekommendation är att man för bästa hygien byter kopplingsslang var eller varannan dag. Bytesfrekvensen kan dock variera och bör då vara individuellt anpassad till varje enskild patient och situation med hänsyn taget till grundsjukdom, infektionskänslighet, i vilken miljö man är sjukhus/hemmet, möjlighet till rengöring m.m.

Ladda ned material

Ladda ned

Här kan du ladda ned användarinstruktioner och skötselråd på svenska samt de mest efterfrågade hemspråken.

Till nedladdningssidan

Du lämnar Gastrostomi.se

Genom att klicka på "Fortsätt" nedan lämnar du den här Mylan-affiliate-webbplatsen för att visas på en tredje parts webbplats som är ansvarig för innehållet.