AllmänhetVÅRDPERSONAL
Introducer Kit

Mic introducer kit

Mic introducer kit

Ett modernt sätt för att enkelt och säkert anlägga en gastrostomi. Med Mic Introducer Kit görs inläggningen på specialistklinik. Endast en procedur för att få en ballongfixerad gastrostomi, så som Mic-Key, på plats. Man måste inte börja med PEG slangen och man slipper bytet. Vid trång passage i matstrupen eller vid nackproblem kan man ändå få en gastrostomi.

Mic introducer kit innehåller

  • Saf-T-Pexy ankarset
  • Peang
  • Introducernål
  • Ledare
  • Skalpell
  • Dilatator
  • Spruta
  • I MIC Introducer Kit för MIC-Key medföljer en mätsticka

Instruktionsfilmer

Endoskopisk teknik

Animerad film om hur man använder Mic Introducer Kit med endoskopisk teknik.

Radiologisk teknik

Animerad film om hur du använder Mic Introducer Kit med radiologisk teknik.

Dokumentation

(nedladdningsbara pdf)