AllmänhetVÅRDPERSONAL
Gastrostomiportar

Olika typer av gastrostomiportar

PEG-kateter

PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) talar egentligen bara om hur gastrostomin är anlagd dvs genom huden med hjälp av endoskop/rörformat instrument. PEG-slangen är ofta den första gastrostomin som patienten får. Pegarna är ofta långa, oformliga och stora. De syns ordentligt på magen och kan trassla in sig i blöjor och byxlinningar. En PEG-slang kan inte bytas i hemmet, den bytes/tas bort på specialistklinik. Mic-PEG är ett exempel på en PEG-kateter.

Gastrotub (Gastrostomikateter)

Gastrostomikateter eller gastrotub, är ett mellanting mellan PEG-slangen och MIC-Key. En gastrostomikateter har ofta en kortare slang, den traslar inte in sig lika lätt. Den kan bytas och skötas i hemmiljö. Gastrostomikatetern har ingen backventil. Mic-Bolus är ett exempel på en gastrostomikateter.

Gastrostomiport (knapp)

Mic-Key

MIC-Key är den gastrostomiport som många patienter får efter att kanalen/stomat bildats och man byter och tar bort PEG-slangen. MIC-Key kan också med en annan teknik (MIC Introducer Kit) eller opreativt sättas in direkt. MIC-Key är liten vilket möjliggör en aktiv livsstil eftersom MIC-Key ligger platt mot magen och har en backventil. MIC-Key är lätt att sätta in och byta samt finns både till barn och vuxna.

Mic-Key J

Gastrostomiport med anslutning till tunntarmen

Det finns även gastrostomiportar som ansluts till tunntarmen. Några exempel på dessa är Mic-Key J, Mic-Key GJ och Mic-GJ.

Mic Introducer Kit

Mic Introducer Kit är ett modernt sätt att enkelt och säkert anlägga en gastrostomi. Man behöver endast genomgå en procedur för att få en ballongfixerad gastrostomi, som t ex, Mic-Key, på plats. Det innebär att man inte måste börja med en PEG-slang.

Användarinstruktioner

Att leva med en gastrostomi

Hur är det att leva med en gastrostomi? Klicka nedan för att se en film om det (filmen är på engelska).