AllmänhetVÅRDPERSONAL
Vad är dysfagi?

Vad är dysfagi?

I Sverige beräknas det finnas närmare en halv miljon människor med dysfagi. Men vad är dysfagi egentligen? I vardagligt tal brukar dysfagi kallas för ät- och sväljsvårigheter och betyder att man har svårt för att få ner mat och dryck från munnen till magsäcken. Ofta beror sväljningssvårigheterna på något problem med svalget eller matstrupen. Vem som helst kan drabbas av sväljningssvårigheter men dysfagi hos äldre är särskilt vanligt. Dysfagi hos vuxna uppstår ofta till följd av nervsjukdomar som Parkinsons sjukdom, multipel skleros, ALS och Alzheimers sjukdom, medan dysfagi hos barn brukar förknippas med medfödda missbildningar i matstrupen eller mellangärdesbråck.