AllmänhetVÅRDPERSONAL
Hur vet jag om jag har dysfagi/ ät- och sväljsvårigheter?

Hur vet jag om jag har dysfagi/ ät- och sväljsvårigheter?

Det finns många olika symtom på dysfagi och de kan variera i svårighetsgrad. Vanliga tecken på sväljningssvårigheter är att man hostar vid måltider, att det gör ont eller går trögt att svälja och att det känns som om maten hakar upp sig i svalget eller matstrupen. Ibland blir munnen full av saliv, som kanske läcker ut genom läpparna. Halsbränna, rosslig andning och muntorrhet är andra vanliga symtom på dysfagi. Om du eller en anhörig har besvär med att svälja som inte går över är det viktigt att kontakta läkare. Obehandlad dysfagi kan nämligen leda till lunginflammation, ofrivillig viktnedgång och undernäring. Dysfagi kan också orsaka social isolering, då den som är drabbad gärna undviker att äta tillsammans med andra. Som tur är finns idag många hjälpmedel och behandlingar för dysfagi som kan hjälpa den som har sväljningssvårigheter att leva ett normalt liv.